Handelsbetingelser

VIGTIGT AT VIDE, NÅR DU HANDLER MED MANDIRA & UNGUARDED MOMENTS

BETALING
Alle produkter i shoppen kan betales via kreditkort eller MobilePay.

Hvis ikke du betaler direkte i shoppen, men gerne vil lave en bankoverførsel, kan du overføre til:
Reg.nr.: 2148
Kontonr.: 4388977650
Bank: Nordea

​Hvis produkter hentes personligt, kan der betales kontant.
Alle priser er i danske kroner (DKK).

PAYMENTS FROM CLIENTS OUTSIDE DENMARK
All the products can be paid by creditcard in the shop. 
If you choose not to pay from the shop, you can use the following payment methods. 

Bank: Nordea
Swift: NDEADKKK
IBAN: DK5820004388977650
Reg.nr.: 2148  
Kontonr.: 4388977650

Please be aware of the bank payment feed, and have if paid from your account. 
All prices are in DKK

READINGS
Betaling sker fra shoppen, vælger du at betale på anden vis skal betalingen være os i hænde senest dagen inden din Reading.
Vil du betale kontant kan disse medbringes ved det personlige møde.

Husk at anføre dit navn ved overførsel.
Køb af Readings hos Mandira er bindende, men du kan ændre din tid op til 24 timer inden din aftale. Efter betaling refunderes sengen ikke, og der gives heller ikke penge retur efter endt Reading.

Ved online Reading er du selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon / netforbindelse, som du kan ringe op fra på den aftalte tid.

Ved alle aftaler gælder at hvis du ikke ringer eller møder op til den aftalte tid, eller aflyser for sent (24 timer før aftalte tid), forbeholdes retten til fuldt honorar for den aftalte session.

Skulle Mandira blive forhindret i at give dig din behandling pga. sygdom el lign., vil du efterfølgende blive tilbudt først kommende ledige tid, og din betaling vil gælde herfor. Alternativt kan du vælge at få dine penge tilbage.

VED KØB AF REJSER, KURSER OG WORKSHOPS
Rejser, kurser og workshops afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver du orienteret mindst 24 timer i forvejen, medmindre ændringen sker pga. akut sygdom. Hvis et arrangement skulle blive aflyst, får du enten det fulde indbetalte beløb retur, eller du kan overføre din deltagelse til næste ledige kursus.

Ved kurser, og workshops er tilmelding bindende, skulle du blive forhindret i at deltage kan du overføre din plads. Ved aflysning af kurser og workshops til priser over kr. 1750,- udstedes et tilgode bevis på halvdelen af beløbet som kan overføres til et andet kursus. Den anden halvdel af beløbet refunderes ikke. 

Der er særlige betingelser vedr. rejser, længere kursusforløb og retreats, som du får oplyst når du køber disse.

Som standard gælder følgende:
Når depositum eller kursusafgift  er betalt er pladsen og dermed din deltagelse bekræftiget. 

Restbeløbet for kurset i Frankrig forfalder senest 8 uger inden opstart. Aflyses kurset pga restriktioner fra myndigheders side, kan kurset enten rykkes til et senere tidspunkt eller det indbetalte tilbagebetales til deltager, fratrukket et administrations og force major gebyr på 5% af det indbetalte beløb.

FORTRYDELSESRET
Online-produkter (lydfiler) bliver leveret digitalt via din e-mail. Levering af online-produkter sker som oftest i løbet af samme dag, men i særlige tilfælde kan der gå op til 4 hverdage.

Der ydes ikke fortrydelsesret på lydfiler til download. 

 

GENERELLE BETINGELSER
Disse betingelser og denne ansvarsfraskrivelse gælder for alle brugere af Mandiras hjemmeside og dækker alle tilbud, behandlinger, kurser, rejser og rådgivning på hjemmesiden Mandira.simplero.com, og/eller givet af Mandira via anden form for kommunikation, så som e-mail, telefonisk, live eller ved fjernbehandling.

Oplysningerne på denne hjemmeside er af generel karakter, og kan ikke anvendes som erstatning for rådgivning, undersøgelse eller behandling af en autoriseret læge eller psykolog.

Indholdet må ikke bruges som basis for at stille diagnoser eller fastlægge behandling. Produkter, rådgivning og behandlinger fra Mandira er ikke en kompensation for medicinsk og/eller psykologisk diagnose eller behandling.

Når du køber et online produkt kan du tilgå det købte materiale via login på Simplero-platformen. Ved købte online kurser har du adgang til materialet via Simplero-platformen, eller download til egen computer, disse informationer gives ved køb af produktet. Dog med undtagelsen konkurs eller nedlukning af Simplero-platformen. I dette tilfælde får du 3 måneder til at downloade det købte eller link til det nye sted, hvor materialet er tilgængeligt.

I medlemsgruppen kan materialet tilgås indtil den indgåede aftale ophører. Se om abonnement nedenfor i afsnittet “Abonnementsvilkår”.

Alle rettigheder til workshops, kurser (online eller live), online-produkter, tekster og billeder tilhører Mandira & Unguarded Moments. Alle online-produkter er personlige, og du er uberettiget til at sælge, udlåne, give væk eller på anden måde distribuere produkterne uden forudgående skriftlig aftale med Mandira.

Du må under ingen omstændigheder fotokopiere, udlåne, publicere eller på anden måde foretage yderligere eksemplarfremstilling af det købte.

Konstaterer Mandira & Unguarded Moments, at du foretager uretmæssig brug af materialet, anses dette for væsentlig misligholdelse af aftalen.

OPHAVSRETTIGHEDER
Alle rettigheder til leverede digitale produkter tilhører Mandira og Unguarded Moments.

Produkterne må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt. Produkterne må ikke kopieres eller gøres til genstand for offentligt udlån. Produkterne må ikke anvendes kommercielt, eller i direkte eller indirekte konkurrence med  Mandira og Unguarded Moments uden skriftlig aftale.

Mandiras og Unguarded Moments navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. Alle produkter og billedmateriale skal behandles fortroligt, og må ikke udleveres eller videregives til tredjepart.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Mandira kan ikke gøres ansvarlig for nogen skader eller gener, der er en konsekvens af brug eller misbrug af informationer på hjemmesiden eller andre produkter og lydfiler.

Mandira kan ikke blive holdt finansielt, juridisk eller på anden måde ansvarlig for beslutninger besøgende og/eller klienter fra denne hjemmeside træffer, efter at have modtaget produkter eller behandlinger fra Mandira eller fra denne hjemmeside.

SPROG
Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk. Mandira kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder lydfiler og sprog, skal være på dansk eller engelsk.

FOREBEHOLD FOR ÆNDRINGER
Mandira og Unguarded Moments forbeholder sig retten til at ændre og opdatere regler og betingelser gældende for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer.

Når du bestiller en service fra denne side, vil det blive forstået som din accept af disse betingelser. Alle produkter og ydelser udgår fra:

Unguarded Moments
CVR nr.: 30 06 28 76
Strædet 2a, Gørslev
4100 Ringsted